Phòng Khám Sản Phụ Khoa – BSCK2 Bv Từ Dũ: Nguyễn Ngọc Yến Oanh – 21 Huỳnh Đình Hai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 339 08 40
Trang web finizz.com
Vị trí chính xác 108.044.592, 1.067.003.178


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Sản Phụ - Bs Dư Phương Anh - 66/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh