Phòng khám sản phụ khoa hiếm muộn Mai Thanh – BS BV Từ Dũ, 113B Lạc Long Quân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 113B Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 448 38 99
Trang web lammeantoan.vn
Vị trí chính xác 10.760.989.499.999.900, 10.664.197.899.999.900


Địa chỉ Phòng khám sản phụ khoa hiếm muộn Mai Thanh - BS BV Từ Dũ ở đâu?

113B Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám sản phụ khoa hiếm muộn Mai Thanh - BS BV Từ Dũ như thế nào?

Thứ Tư:[18:00-21:00], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[18:00-21:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:30-11:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[18:00-21:00]

Mạng xã hội của Phòng khám sản phụ khoa hiếm muộn Mai Thanh - BS BV Từ Dũ là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Sanphukhoahoangvan/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM MẮT BS THUẬN, Phú Thạnh