Phòng Khám Sản Phụ Khoa quận 10, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 271 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72517, Việt Nam
Số điện thoại 0335 155 192
Trang web sanphukhoatudu-bsdiep.com
Vị trí chính xác 107.639.132, 1.066.701.954


Địa chỉ Phòng Khám Sản Phụ Khoa quận 10 ở đâu?

271 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72517, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Sản Phụ Khoa quận 10 như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-10:00], Thứ Tư:[07:30-10:00], Thứ Năm:[07:30-10:00], Thứ Sáu:[07:30-10:00], Thứ Bảy:[07:30-10:00], Chủ Nhật:[17:00-19:30], Thứ Hai:[07:30-10:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Hoàng Gia Healthcare - Phụ Sản- Hiếm muộn- Siêu âm 4D, 284B Nguyễn Trọng Tuyển