Phòng Khám Siêu Âm – 474 Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 474 Thống Nhất, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6295 0030
Trang web
Vị trí chính xác 10.850.098.899.999.900, 1.066.646.366


Địa chỉ Phòng Khám Siêu Âm ở đâu?

474 Thống Nhất, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Phòng Khám Siêu Âm là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pkbsthubvgd/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi - Bệnh viện Mỹ Đức, Phường 13