Phòng Khám Thú Y Bác Sĩ Thức – 174 Nguyễn Hoàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 174 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0829 102 030
Trang web pktybsthuc.com
Vị trí chính xác 10.793.588.999.999.900, 1.067.454.108


Địa chỉ Phòng Khám Thú Y Bác Sĩ Thức ở đâu?

174 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Thú Y Bác Sĩ Thức như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Phòng Khám Thú Y Bác Sĩ Thức là gì?

facebook: https://www.facebook.com/MrThucNguyen.NguyenTriThuc/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám thú Y An Tâm - 282/4 TA28