Phòng Khám Thú Y, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 162 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6682 1238
Trang web
Vị trí chính xác 107.662.724, 10.667.407.109.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Thú y Sunvet - 142 Nguyễn Chí Thanh