Phòng khám thú y Toàn – 101 Nguyễn Văn Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 101 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3840 1805
Trang web
Vị trí chính xác 10.792.375.999.999.900, 106.709.148


Địa chỉ Phòng khám thú y Toàn ở đâu?

101 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám thú y Toàn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-11:00], Thứ Ba:[08:00-11:00], Thứ Tư:[08:00-11:00], Thứ Năm:[08:00-11:00], Thứ Sáu:[08:00-11:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[08:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM THÚ Y TB-25, Tân Quý