Phòng Khám VIP, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 393 95 39
Trang web
Vị trí chính xác 107.986.989, 106.678.235


Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Thủ Đức, Bình Thọ