Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Tuệ Lãn – 210/11E Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 210/11E Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3931 6593
Trang web tuelan.com.vn
Vị trí chính xác 107.799.981, 10.667.872.009.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Tuệ Lãn ở đâu?

210/11E Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Tuệ Lãn như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-10:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Kim, TT. Hóc Môn