Phòng Mạch Bs Thu Hà, 286 Đ. Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 286 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 0967
Trang web
Vị trí chính xác 107.749.431, 10.667.519.999.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Khoa BS Hồng Thảo - 170 Đường số 20