Phòng Tài Chính – Kế Hoạch Quận Bình Tân – Ủy Ban Nhân Dân, 521 Kinh Đ. Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ủy Ban Nhân Dân, 521 Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 0345
Trang web
Vị trí chính xác 107.369.494, 1.066.149.516


Xem thêm:  Công Ty TNHH Truyền Hình FPT, Phường Phạm Ngũ Lão