Phòng Trà TỰ KHÚC – 10 Đ. Số 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đ. Số 9, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 808 85 88
Trang web
Vị trí chính xác 10.846.384.299.999.900, 1.066.696.376


Địa chỉ Phòng Trà TỰ KHÚC ở đâu?

10 Đ. Số 9, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Trà TỰ KHÚC như thế nào?

Thứ Hai:[20:00-00:30], Thứ Ba:[20:00-00:30], Thứ Tư:[20:00-00:00], Thứ Năm:[20:00-00:00], Thứ Sáu:[20:00-00:00], Thứ Bảy:[20:00-00:30], Chủ Nhật:[20:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phúc Long Trần Hưng Đạo - 188 Đ. Trần Hưng Đạo