Phòng Tranh Mỹ Thuật (Art Arcade) – 151 Đồng Khởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 151 Đồng Khởi, Bến Nghé, 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3824 4076
Trang web
Vị trí chính xác 107.757.376, 1.067.033.221


Hình ảnh

Xem thêm:  phố tranh gallery, 281 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa