Phòng Trọ Hoàng Phương, Long Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Duyên Hải, Long Hoà, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3874 3324
Trang web
Vị trí chính xác 103.954.738, 1.069.177.454


Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ NGHỈ NHUNG TRANG, Tân Biên