Phụ tùng ô tô Lê Minh – 473 Bà Hạt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 473 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72513, Việt Nam
Số điện thoại 090 528 06 05
Trang web phutung24h.net
Vị trí chính xác 107.653.085, 1.066.667.514


Địa chỉ Phụ tùng ô tô Lê Minh ở đâu?

473 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72513, Việt Nam

Giờ làm việc của Phụ tùng ô tô Lê Minh như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lens Optic - 204 Trần Quốc Thảo