Phục Hồi Ảnh Cũ – 117/2/1 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 117/2/1 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 239 41 54
Trang web
Vị trí chính xác 10.795.674, 1.067.178.646


Địa chỉ Phục Hồi Ảnh Cũ ở đâu?

117/2/1 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phục Hồi Ảnh Cũ như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-15:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quay Phim Chụp Hình Thẻ Thuận Tiến, 39A Đ. Số 23