Phúc Long – 1B Đ. Cộng Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1B Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 5555
Trang web phuclong.com.vn
Vị trí chính xác 10.800.511.199.999.900, 1.066.607.027


Địa chỉ Phúc Long ở đâu?

1B Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phúc Long như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Địa chỉ email của Phúc Long là gì?

marketing@phuclong.com.vn, sales@phuclong.masangroup.com, info2@phuclong.masangroup.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Quan Cafe Loc Vung, Vĩnh Lộc B