Phung At Home bistro, Quận 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 436A/33, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 888 92 88
Trang web
Vị trí chính xác 10.769.391.899.999.900, 10.666.803.329.999.900


Địa chỉ Phung At Home bistro ở đâu?

436A/33, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phung At Home bistro như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ốc Chiều Nay, An Lạc