PNJ 05 Tân Mỹ – 05 Tân Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 05 Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 107.378.752, 1.067.183.879


Địa chỉ PNJ 05 Tân Mỹ ở đâu?

05 Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 05 Tân Mỹ như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dntn Kinh Danh Vàng Kim Thành Tâm - 143 Đ. Lê Văn Thọ