PNJ 317A Lê Quang Định Bình Thạnh – Số 317A Lê Quang Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 317A Lê Quang Định, P.5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.112.797, 1.066.908.521


Địa chỉ PNJ 317A Lê Quang Định Bình Thạnh ở đâu?

Số 317A Lê Quang Định, P.5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 317A Lê Quang Định Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  PNJ 76 Nơ Trang Long - Số 76 Nơ Trang Long