PNJ Parkson C&T Silver – Trung tâm thương mại Parkson C&T, Gian hàng số F2-0032, Tầng 2, 60A Trường Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trung tâm thương mại Parkson C&T, Gian hàng số F2-0032, Tầng 2, 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6297 2058
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.128.116, 1.066.654.439


Địa chỉ PNJ Parkson C&T Silver ở đâu?

Trung tâm thương mại Parkson C&T, Gian hàng số F2-0032, Tầng 2, 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ Parkson C&T Silver như thế nào?

Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Y THANH Diamond and Jewelry, Phường 5