PNJ Tân Sơn Nhì – 231 Đ. Tân Sơn Nhì

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 231 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 107.980.036, 1.066.314.996


Địa chỉ PNJ Tân Sơn Nhì ở đâu?

231 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ Tân Sơn Nhì như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm vàng Hoàng Hương - 505A Nơ Trang Long