PNJ Vincom Gò Vấp – Trung tâm thương mại Vincom Plaza, 12 Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trung tâm thương mại Vincom Plaza, 12 Đ. Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.270.941, 1.066.892.324


Địa chỉ PNJ Vincom Gò Vấp ở đâu?

Trung tâm thương mại Vincom Plaza, 12 Đ. Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ Vincom Gò Vấp như thế nào?

Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy - Quận Thủ Đức - 1136 Đ. Kha Vạn Cân