PROSTOCK – 171 Nguyễn Đình Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 171 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3514 6898
Trang web prostock.vn
Vị trí chính xác 107.936.634, 106.673.704


Địa chỉ PROSTOCK ở đâu?

171 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của PROSTOCK như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng VLXD Hữu Nghị - 989/616, Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường Bình Chiều, Quận Thủ Đức