Quán Ăn Bò Né 3 Ngon 656/54 Quang Trung – 54 Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 620 13 04
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.835.887.699.999.900, 1.066.604.984


Địa chỉ Quán Ăn Bò Né 3 Ngon 656/54 Quang Trung ở đâu?

54 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Bò Né 3 Ngon 656/54 Quang Trung như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  STREET FOOD CỦ CHI, 38 Lê Vĩnh Huy, KP7