QUÁN ĂN NGON – Nguyên Sinh Bistro – est. 1942 – 141 Trần Đình Xu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 857 57 54
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.630.599, 1.066.872.975


Địa chỉ QUÁN ĂN NGON - Nguyên Sinh Bistro - est. 1942 ở đâu?

141 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của QUÁN ĂN NGON - Nguyên Sinh Bistro - est. 1942 như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Gà Ta Sơn Ca, Phường 9