Quán Ăn Như Quỳnh – 505 Nguyễn Văn Quá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 505 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 846 60 20
Trang web
Vị trí chính xác 108.416.106, 1.066.302.582


Địa chỉ Quán Ăn Như Quỳnh ở đâu?

505 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Như Quỳnh như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Đặc sản Phố 79 - 79 Đ. Sương Nguyệt Anh