Quán Ba Tròn – P406 A3 Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ P406 A3 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 256 64 06
Trang web quananso.com
Vị trí chính xác 107.992.448, 1.066.869.732


Địa chỉ Quán Ba Tròn ở đâu?

P406 A3 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ba Tròn như thế nào?

Thứ Ba:[15:00-23:00], Thứ Tư:[15:00-23:00], Thứ Năm:[15:00-23:00], Thứ Sáu:[15:00-23:00], Thứ Bảy:[15:00-23:00], Chủ Nhật:[15:00-23:00], Thứ Hai:[15:00-23:00]

Mạng xã hội của Quán Ba Tròn là gì?

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TPdCywMLUMw

Hình ảnh

Xem thêm:  Gyumaru - 3 Lê Thánh Tôn