Quán Bò Bít Tết 12 – 12 Huỳnh Khương An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Huỳnh Khương An, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 613 78 99
Trang web
Vị trí chính xác 10.823.756, 106.687.913


Địa chỉ Quán Bò Bít Tết 12 ở đâu?

12 Huỳnh Khương An, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bò Bít Tết 12 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Gà Xối Mỡ, Phường 13