Quán Bò Nầm Nướng Nhắng Sài Gòn – 28 Lê Đức Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 244 10 88
Trang web diadiemanuong.com
Vị trí chính xác 108.467.743, 10.667.058.639.999.900


Địa chỉ Quán Bò Nầm Nướng Nhắng Sài Gòn ở đâu?

28 Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bò Nầm Nướng Nhắng Sài Gòn như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Đúc Lá Dứa - Bà Năm, Ấp Mỹ Hòa 1