Quán Bún Đậu Hà Nội – 286 Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 286 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0378 101 683
Trang web
Vị trí chính xác 108.376.457, 10.666.511.609.999.900


Địa chỉ Quán Bún Đậu Hà Nội ở đâu?

286 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bún Đậu Hà Nội như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Thảo Hiền - Đặc Sản Miền Trung - 97 Sơn Hưng