Quán Bún Mắm 144 – 144 Khánh Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 144 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 266 68 37
Trang web
Vị trí chính xác 107.576.041, 1.067.001.643


Địa chỉ Quán Bún Mắm 144 ở đâu?

144 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bún Mắm 144 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Quán Bún Mắm 144 là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Diner/B%C3%BAn-m%E1%BA%AFm-144-Kh%C3%A1nh-H%E1%BB%99i-106580590753888/

Hình ảnh

Xem thêm:  Lạc Thái 6 - 91 Nguyễn Thái Bình