Quán Cháo Ngọc Bích (Hà Nội) – 113 Pasteur

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 113 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 9650
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.780.682.599.999.900, 1.066.953.867


Địa chỉ Quán Cháo Ngọc Bích (Hà Nội) ở đâu?

113 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cháo Ngọc Bích (Hà Nội) như thế nào?

Thứ Hai:[06:45-22:00], Thứ Ba:[06:45-22:00], Thứ Tư:[06:45-22:00], Thứ Năm:[06:45-22:00], Thứ Sáu:[06:45-22:00], Thứ Bảy:[06:45-22:00], Chủ Nhật:[06:45-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cháo Bà Già, Phường 9