Quán Chay Phạm Hồng Phước – 140 Trường Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 140 Trường Sa, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 373 09 48
Trang web
Vị trí chính xác 10.794.144, 1.066.986.019


Địa chỉ Quán Chay Phạm Hồng Phước ở đâu?

140 Trường Sa, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Chay Phạm Hồng Phước như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-20:15], Thứ Ba:[06:00-20:15], Thứ Tư:[06:00-20:15], Thứ Năm:[06:00-20:15], Thứ Sáu:[06:00-20:15], Thứ Bảy:[06:00-20:15], Chủ Nhật:[06:00-20:15]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu Nấm Chay Viên Dung, Bình Thọ