Quán chè Lâm Thủy – Quầy 5A Chợ Nguyễn Tri Phương (Đối diện, 594 Bà Hạt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quầy 5A Chợ Nguyễn Tri Phương (Đối diện, 594 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 741259, Việt Nam
Số điện thoại 090 144 10 40
Trang web
Vị trí chính xác 10.764.246.799.999.900, 1.066.644.931


Địa chỉ Quán chè Lâm Thủy ở đâu?

Quầy 5A Chợ Nguyễn Tri Phương (Đối diện, 594 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 741259, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán chè Lâm Thủy như thế nào?

Thứ Ba:[16:30-21:00], Thứ Tư:[16:30-21:00], Thứ Năm:[16:30-21:00], Thứ Sáu:[16:30-21:00], Thứ Bảy:[16:30-21:00], Chủ Nhật:[16:30-21:00], Thứ Hai:[16:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quan an trua - 270/14 hoa hao f4 q10 14, Hoà Hảo