QUÁN “ĐỘC NHẤT”, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 251-173 Đ. Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 381 53 08
Trang web
Vị trí chính xác 107.723.923, 1.066.360.526


Accordion Panel

251-173 Đ. Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Accordion Panel

091 381 53 08

Accordion Panel

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vịt quay Quốc Ký, Phường 7