Quán gà nướng Bảy Đực, Phường 28

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RPGQ+CF4, Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3898 7158
Trang web
Vị trí chính xác 108.260.103, 1.067.387.141


Địa chỉ Quán gà nướng Bảy Đực ở đâu?

RPGQ+CF4, Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán gà nướng Bảy Đực như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  3 Râu, 1122B Đường 3/2