Quán hải sản 63, 63 Nguyễn Trường Tộ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3940 1279
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.650.194, 1.067.050.568


Địa chỉ Quán hải sản 63 ở đâu?

63 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán hải sản 63 như thế nào?

Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00], Thứ Sáu:[16:00-21:00], Thứ Bảy:[16:00-21:00], Chủ Nhật:[16:00-21:00], Thứ Hai:[16:00-21:00], Thứ Ba:[16:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tokyo Deli Trần Hưng Đạo - 120Bis Đ. Trần Hưng Đạo