Quán hải sản Hải Bắc Vân Phong – 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 442 45 49
Trang web
Vị trí chính xác 108.144.052, 10.671.661.639.999.900


Địa chỉ Quán hải sản Hải Bắc Vân Phong ở đâu?

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán hải sản Hải Bắc Vân Phong như thế nào?

Thứ Hai:[17:30-00:00], Thứ Ba:[17:30-00:00], Thứ Tư:[17:30-00:00], Thứ Năm:[17:30-00:00], Thứ Sáu:[17:30-00:00], Thứ Bảy:[17:30-00:00], Chủ Nhật:[17:30-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản Phú Lộc, Tân Quý