QUÁN LẨU BÒ – 107 Trương Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 5861
Trang web
Vị trí chính xác 10.778.272.099.999.900, 1.066.886.554


Địa chỉ QUÁN LẨU BÒ ở đâu?

107 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của QUÁN LẨU BÒ như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng tiệc cưới Nhất Lan, Tân Tạo