Quán Lưu Gia Cafe And Food – 08 Hoa Cúc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 08 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 223 897
Trang web
Vị trí chính xác 10.798.962.099.999.900, 10.668.792.669.999.900


Địa chỉ Quán Lưu Gia Cafe And Food ở đâu?

08 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Lưu Gia Cafe And Food như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Color Man Coffee & Choco - 177 Phan Chu Trinh