Quán Mì Hòa Ký – 17 Tô Hiến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 810 01 86
Trang web
Vị trí chính xác 107.825.281, 1.066.717.723


Địa chỉ Quán Mì Hòa Ký ở đâu?

17 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Mì Hòa Ký như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

Mạng xã hội của Quán Mì Hòa Ký là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Diadiemanuong.net/posts/ti%25E1%25BB%2587m-m%25C3%25AC-h%25C3%25B2a-k%25C3%25BD-ti%25E1%25BB%2587m-m%25C3%25AC-h%25C3%25B2a-k%25C3%25BD-ti%25E1%25BB%2587m-m%25C3%25AC-h%25E1%25BB%25A7-ti%25E1%25BA%25BFu-s%25E1%25BB%25A7i-c%25E1%25BA%25A3o-ho%25C3%25A0nh-th%25C3%25A1nh-ngon-qu%25E1%25BA%25ADn-10-%25C4%2591/1403613096507025/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hủ Tiếu Hồng - D003 A1, CC A1 Phan Tây Hồ, Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh