Quán Moon Fast Food – 53 Xuân Hồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53 Xuân Hồng, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 921 11 05
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.947.651, 10.665.257.749.999.900


Địa chỉ Quán Moon Fast Food ở đâu?

53 Xuân Hồng, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Moon Fast Food như thế nào?

Thứ Hai:[15:45-21:00], Thứ Ba:[15:45-21:00], Thứ Tư:[15:45-21:00], Thứ Năm:[15:45-21:00], Thứ Sáu:[15:45-21:00], Thứ Bảy:[15:45-21:00], Chủ Nhật:[15:45-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Bình Dân, Phường 8