Quán Ngon – Bún Măn – Miến VỊT cháo và gỏi, 146 Phan Văn Hớn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 146 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0379 949 078
Trang web
Vị trí chính xác 10.856.448.799.999.900, 106.579.685


Địa chỉ Quán Ngon - Bún Măn - Miến VỊT cháo và gỏi ở đâu?

146 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ngon - Bún Măn - Miến VỊT cháo và gỏi như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00], Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Ngầu Lắc, 95 Liêu Bình Hương