Quán Nhậu Hải Sản Kim Oanh – QPV2+2R5, Hoàng Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QPV2+2R5, Hoàng Sa, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 879 00 82
Trang web
Vị trí chính xác 10.792.506.999.999.900, 1.067.021.135


Xem thêm:  Ẩm Thực Ốc Lúa, Ấp 3