Quán Nướng ĐaKao – 5C5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 12T3 Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5C5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 12T3 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3910 4672
Trang web
Vị trí chính xác 10.788.696, 106.702.136


Địa chỉ Quán Nướng ĐaKao ở đâu?

5C5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 12T3 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nướng ĐaKao như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đậu Homemade - 6 Hồng Hà