Quán Rắn CỦ CHI, XFCW+392

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XFCW+392, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 744 49 43
Trang web
Vị trí chính xác 109.701.366, 1.064.958.989


Địa chỉ Quán Rắn CỦ CHI ở đâu?

XFCW+392, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Rắn CỦ CHI như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  STEAK BIN & PIZZA CN TÂN SƠN NHÌ, Tân Sơn Nhì