Quán Sủi Cảo Ngọc Ý 玉意水餃 – 187 Đ. Hà Tôn Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 187 Đ. Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 378 57 88
Trang web suicaongocy.com
Vị trí chính xác 10.757.943, 10.665.263.279.999.900


Địa chỉ Quán Sủi Cảo Ngọc Ý 玉意水餃 ở đâu?

187 Đ. Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Sủi Cảo Ngọc Ý 玉意水餃 như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-01:00], Thứ Ba:[11:00-01:00], Thứ Tư:[11:00-01:00], Thứ Năm:[11:00-01:00], Thứ Sáu:[11:00-01:00], Thứ Bảy:[11:00-01:00], Chủ Nhật:[11:00-01:00]

Mạng xã hội của Quán Sủi Cảo Ngọc Ý 玉意水餃 là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/S%E1%BB%A7i-c%E1%BA%A3o-ng%E1%BB%8Dc-%C3%BD-115344136830869/posts/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Chế Biến Tám Phúng, Bình Chánh