Quán Thảo Hiền – Đặc Sản Miền Trung – 97 Sơn Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 97 Sơn Hưng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 933 36 47
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.791.774, 10.664.794.289.999.900


Địa chỉ Quán Thảo Hiền - Đặc Sản Miền Trung ở đâu?

97 Sơn Hưng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Thảo Hiền - Đặc Sản Miền Trung như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00]

Mạng xã hội của Quán Thảo Hiền - Đặc Sản Miền Trung là gì?

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xLwpjgnIazU

Hình ảnh

Xem thêm:  Ong Nâu Spaghetti - 67 Tân Quý