Quán Tư Ốc Lầu – 73 Ung Văn Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308, Việt Nam
Số điện thoại 090 818 93 35
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.807.596.199.999.900, 1.067.166.639


Địa chỉ Quán Tư Ốc Lầu ở đâu?

73 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Tư Ốc Lầu như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Địa chỉ email của Quán Tư Ốc Lầu là gì?

info@foody.com.cy, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Dìn Ký Hồng Hà - 127 Hồng Hà